کارگاه یک روزه قدرت کلام در وکالت

سرفصلهای کارگاه:
🔸اصول برقراری ارتباط موثر
🔸خودباوری (عزت نفس و اعتماد به نفس)
🔸فن بیان و روشهای تقویت لحن و بیان
🔸 آداب تشریفات و زبان بدن
🔸تیپ شناسی شخصیت
🔸اصول مناظره و تکنیکهای متقاعد سازی

زمان

پنجشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

مدرس

سجاد قاضی

جهت رزرو ثبت نام کافیست کد ۲۰ را به سامانه پیامکی 50002858585 ارسال نمایید.
نحوه شرکت

در این کارگاه تلاش شده است آنچه یک وکیل به لحاظ مهارتهای ارتباطی (کلامی- غیر کلامی) جهت حضور مقتدرانه در محاکم قضایی و یا جلسات دادگاه و مذاکرات خود باید بداند بصورت کاربردی آموزش داده شود.

جهت رزرو ثبت نام کافیست کد ۲۰ را به سامانه پیامکی 50002858585 ارسال نمایید.
نحوه شرکت