دوره عمومی فن بیان و سخنرانی

بدون امتیاز 0 رای
2/000/000

جامع ترین و مفیدترین دوره عمومی فن بیان برای تقویت مهارت های سخنوری شما. همراه با اعطای مدرک

0
2/000/000