کلام ابزاریست قدرتمند برای تعامل و برقراری ارتباط موثر

ارزش و قدرت کلام به این است که مغزی در آن نهفته و حاصل اندیشه ای باشد و برای تعالی انسان و جامعه بکار گرفته شود.
آریامن اشاعه دهنده فرهنگ گفتمان و فرصتی برای تبادل اندیشه هاست

آموزش فن بیان

یادگیری مهارت بیان شیوا

آموزش سخنرانی

آموزش سخنوری بی رقیب

کلام ابزاریست قدرتمند برای تعامل و برقراری ارتباط موثر

ارزش و قدرت کلام به این است که مغزی در آن نهفته و حاصل اندیشه ای باشد و برای تعالی انسان و جامعه بکار گرفته شود.
آریامن اشاعه دهنده فرهنگ گفتمان و فرصتی برای تبادل اندیشه هاست

آموزش فن بیان

یادگیری مهارت بیان شیوا

آموزش سخنرانی

آموزش سخنوری بی رقیب

جدیدترین دوره ها

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

0
2/000/000
1
880,000 تومان

دوره تربیت مربی

بدون امتیاز 0 رای
5,400,000 تومان
0
5,400,000 تومان

دوره خصوصی سخنرانی

بدون امتیاز 0 رای
درخواست مشاوره
0
درخواست مشاوره

دوره تخصصی سخنرانی

بدون امتیاز 0 رای
2,400,000 تومان
0
2,400,000 تومان

مشاوره برای مدیران سازمانها

مشاوره برای مدیران سازمانها
  • مهارتهای ارتباطی و فن بیان / کودک و نوجوان
  • دوره تربیت مربی

برخی از شرکتها و وزارت هایی که به ما اعتماد کردند

خدمات ما

انفجار آینده شغلی و مالی شما

نظر برخی دانشجویان

نظرات دانشجویان آریامن درباره دوره های آموزشی

عضو ویژه شوید

با تهیه اشتراک ویژه به تمام آموزش های ویژه سایت دسترسی دارید!

اشتراک یکماهه

شما می توانید به مدت 30 روز به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

4900000 تومان

اشتراک 3 ماهه

شما می توانید به مدت سه ماه به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

13900000 تومان

اشتراک یکساله

شما می توانید به مدت یک سال به دوره های ویژه سایت دسترسی داشته باشید.

49000000 تومان